Tegevuse lõpetanud rahvakultuurikollektiivid

Naisansambel SÕBRATARID

 • Asutatud 1995
 • Juhendaja Marvi Tamm
 • Prooviruum: 2. lasteaed

sobratarid

Seltsing naiskoor ÄTSED

 • Asutatud 1994
 • Dirigent Marika Mets 5074942 marika.mets@mail.ee
 • Koorivanem Eha Aeg 453 9295
 • Prooviruum: Kuressaare Muusikakool

naiskoor_atsed

Seltsing MARIELLA rahvatantsurühm (naisrühm)

 • Asutatud 1995
 • Juhendaja Virve Kaiste
 • Trennid: Kuressaare kultuurikeskus

mariella

Seltsing MARIELLA vokaalansambel

 • Asutatud 1995
 • Juhendja Kiira Aav
 • Kontaktisik Mare Mölder 45 56899
 • Prooviruum: Kuressaare kultuurikeskus

Segarühm KEERIS

 • Asutatud 1964
 • Esimene juhendaja Elvi Siimon (1964-2010)
 • Juhendaja Kalle Kadarik 5698 4430  kadarikkalle@gmail.com
 • Trennid: Kuressaare kultuurikeskus

keeris