Kuressaare Kultuurivara eelkäijad

Kuressaare Kultuurivara sisulist tegevust on läbi aegade toimetanud erinevate nimetustega institutsioonid. Algus ulatub 19. sajandisse, mil 1886. aastal asutati Kuressaare Eesti Selts (KES), mille eesmärgiks oli eestikeelse ja eestimeelse vaimuelu edendamine. Selle eesmärgi KES-i innukad juhid ka saavutasid. 1911. aastast tegutses KES päris oma majas (praegune Kuressaare Linnateatri hoone, Tallinna 20). Aastal 1940, pärast riigipööret, KES likvideeriti. 1944. aastal pandi hoonele silt Kingissepa Rajooni Kultuurimaja, mis tegutses selles majas 1967. aastani. 1967. aastal valmis kesklinnas uus ja suur ja ilus maja, mis sai nimeks Kingissepa Rajooni Kultuurimaja. Pöördelisel aastal 1988 toimus majal nimevahetus – Kingissepast sai taas Kuressaare! Lühikese perioodi kandis hoone nime Saaremaa kultuurikeskus ja 1992. aasta mais sai ta nimeks Kuressaare kultuurikeskus. Viimase tegevus lõpetati 2003. aastal ning Kuressaare kultuurikeskuse põhimäärusejärgsed kohustused läksid üle 2002. aastal loodud institutsioonile Kuressaare Kultuurivara.

Seega: 1886 Kuressaare Eesti Selts, 1944 Kingissepa Rajooni Kultuurimaja, 1988 Kuressaare Kultuurimaja, 1991 Saaremaa kultuurikeskus, 1992 Kuressaare kultuurikeskus, 2002-… Kuressaare Kultuurivara. Läbi aegade on neid kultuuriinstitutsioone juhtinud tegusad ja avara hingega juhid: KES-i markantne juht Ants Piip aastatel 1909-1912, Karl Linnamägi, Tehve Liiv, Aleksei Niit, Jüri Varvas, Georg Markus, Oskar Kunstmann, Theodor Krull ja teised Kingissepa Rajooni Kultuurimaja direktorid: Heino Kivi …-1967, Selma Krull-Tulk 1967-1971; Vendo Peebo 1972-1975; Ly Pulk 1975-1976; Vaike Kivilo 1976-1990; Kuressaare kultuurikeskuse juhatajad Lea Kuldsepp 1990-1994; Tõnis Kipper 1994-1995; Tiiu Villsaar 1995-2003; Kuressaare Kultuurivara juhataja Tiiu Tammoja 2002-2006, Villu Veski 2006-2014, Käthe Pihlak 2014-2015 ja Tiiu Tammoja 2015-… Kõik nad on andnud oma parima panuse Saaremaa ja Kuressaare vaimse kultuuripärandi väärtustamisel ja arendamisel.

Koostas: Tiiu Villsaar

Kuressaare, 31. märts 2009

Juhatajate nimekirja täiendatud.